#

بازخواني بخش موسوم به FDR

بازخواني بخش موسوم به FDR

بازخواني بخش موسوم به FDR
بر اساس اعلام تيم فني اعزامي سازمان هواپيمايي کشوري به فرانسه جهت بازخواني جعبه هاي سياه هواپيماي سانحه ديده اوکرايني بخش موسوم به FDR (ضبط داده‌هاي پروازي) بازيابي شده و در اختيار مسئول بررسي سانحه سازمان هواپيمايي کشوري قرار گرفت.
اکنون اطلاعات هر دو جعبه سیاه بازیابی شده و برای تحلیل در اختیار گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.
مسئول بررسی سانحه، مراتب تقدیر خود از گروه حرفه‌ای لابراتوار فرانسوی را به آنها اعلام نمود.
از فردا، تحلیل مقدماتی این داده ها در لابراتوار BEA فرانسه آغاز خواهد شد.
2 مرداد 1399 ۱۲

نمایش مجله های مشابه