#

ديدار معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با مدير عامل بانک تجارت

ديدار معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با مدير عامل بانک تجارت

ديدار معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با مدير عامل بانک تجارت
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، ظهر امروز کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری با آقای دولت آبادی، مدیر عامل بانک تجارت دیدار و گفتگو کردند.

 دراین دیدار با توجه به اهتمام و پیگیری ریاست سازمان در خصوص حل مشکلات مالی و تامین سرمایه مورد نیاز شرکت های هواپیمایی توافقاتی حاصل گردید.

منبع سازمان هواپیمایی کشوری

16 شهریور 1399 ۴۲

نمایش مجله های مشابه