#

ديدار معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با آقاي دکتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

ديدار معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با آقاي دکتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

ديدار معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با آقاي دکتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، ظهر امروز کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری میزبان آقای دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سازمان هواپیمایی کشوری بودند.
در این دیدار مسایل مرتبط با صنعت هوانوردی کشور از جمله بومی سازی دانش هوانوردی و روشهای تسهیل و مشارکت بیشتر شرکتهای دانش بنیان داخلی در ساخت قطعات هواپیما  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع سازمان هواپیمایی کشوری

17 شهریور 1399 ۱۸

نمایش مجله های مشابه