#

امارات خسارت برای لغو پروازها به مشتریان پرداخت

امارات خسارت برای لغو پروازها به مشتریان پرداخت

امارات خسارت برای لغو پروازها به مشتریان پرداخت
هواپیمایی امارات، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی در خاورمیانه روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل لغو پروازها پس از همه‌گیری ویروس کرونا بیماری کووید۱۹ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از پول مشتریان خود را پرداخت کرده است.

این شرکت هواپیمایی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۵ میلیارد درهم، معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از پول پروازهای لغو شده را به مشتریان بازگردانده است.
20 شهریور 1399 ۲۴

نمایش مجله های مشابه