#

راهکار یک ایرلاین برای درآمدزایی با کرونا

راهکار یک ایرلاین برای درآمدزایی با کرونا

 راهکار یک ایرلاین برای درآمدزایی با کرونا

هیچ فکرش را نمی‌کردیم روزی برسد که دلمان برای غذاهای هواپیما تنگ شود! غذاهایی که شاید آنقدرها هم باب میلمان نبودند اما چون در هواپیما و در طول سفر میلشان می‌کردیم، لذتی برایمان به همراه داشتند. 

این روزها که تمام دنیا درگیر پاندمی کووید - 19 هستند، سفرهای آزادانه با هواپیما و چشیدن طعم غذای هواپیمایی‌های گوناگون بدون ترس و لرز، بیشتر شبیه به یک رویای دست‌نیافتنی است به همین دلیل تای ایرویز یا همان هواپیمایی تایلند به ابتکار عجیب و جدید و جالبی دست زده، ابتکاری که خاطره‌ی سفر و چشیدن طعم غذای هواپیما، البته با کیفیت بهتری را برای عاشقان سفر زنده می‌کند.

. با ارژنگ24 ازاخبارگردشگری با خبرشو

24 شهریور 1399 ۱۸

نمایش مجله های مشابه