#

تالاب دهنو

تالاب دهنو

تالاب دهنو

در ناحیه بهشت آباد، تنها یک تالاب عمده بنام تالاب دهنو وجود داره. سطح جلویی این تالاب (مرغزار) تقریباً خشک شده. این تالاب (سرآب) به علت نزدیکی به شهرهای بروجن، گندمان، شهر کرد و بلداجی و امکانات دسترسی می تونه از اهمیت تفرجگاهی بسیار زیادی برخوردار باشه. محل سراب به دلیل قرار گرفتن در زیر کوه، موقعیت و چشم انداز بسیار زیبایی داره. در سال های اخیر، پوشش غیرطبیعی گیاهان ماکروفیت آبزی، درون تالاب را کاملاً پوشونده و حتی حیات آبزیان درونش رو هم دچار خطر کرده. بهره برداری تفرجگاهی از این تالاب مستلزم حفاظت و مراقبت ویژه ست

تالاب دهنو ارژنگ24

موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی و جانوری تالاب دهنو
تالاب دهنو در روستای دهنو ناحیهٔ بهشت آباد در فاصله 20 کیلومتری شهر بروجن قراردارد. سطح جلویى این تالاب (مرغزار) تقریباً خشک شده است. این تالاب (سرآب) به علت نزدیکى به شهرهاى بروجن، گندمان، شهر کرد و بلداجى مى تواند از اهمیت تفرجگاهى بسیار زیادى برخوردار باشد. تالاب دهنو در زمان حیات، مکانی برای پرندگان مهاجر از قبیل خروس کولی، اگرتها، حواصیل، اردک و مرغابی ها در فصل پاییز و زمستان بود. در سال هاى اخیر پوشش غیرطبیعى گیاهان ماکروفیت آبزى، درون تالاب را کاملاً پوشانده و حتى حیات آبزیان درون آن را نیز دچار مخاطره نموده است. بهره بردارى تفرجگاهى از این تالاب، مستلزم حفاظت و مراقبت ویژه است.

با ارژنگ24 تالاب های ایران رو ببین.

24 شهریور 1399 ۱۳

نمایش مجله های مشابه