#

انجام پروازهاي داخلي و بين المللي در تاريخ 31شهريورماه براساس زمان مندرج در بليت

انجام پروازهاي داخلي و بين المللي در تاريخ 31شهريورماه براساس زمان مندرج در بليت

انجام پروازهاي داخلي و بين المللي در تاريخ 31شهريورماه براساس زمان مندرج در بليت

با تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت پروازها تغییر نمی‌کند و پروازها طبق برنامه و زمان درج شده در بلیت‌ها انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، باتوجه به اینکه مقرر است ساعت رسمی کشور از ساعت ٢٤ امشب (٣٠ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده شود.

مسافران پروازهای داخلی و خارجی ضمن تنظیم ساعت خود با ساعت رسمی کشور، برنامه‌های خود را بر اساس زمان درج شده در بلیت‌های هواپیما انجام دهند و در فرودگاه‌ها حضور یابند.
تمام کادرهای پروازی داخلی و خارجی زمان پرواز خود را بر اساس زمان رسمی ایران تنظیم کرده و از این رو مسافران باید طبق زمان درج شده در بلیت در فرودگاه حاضر باشند.
بر اساس این گزارش، طبق قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

منبع سازمان هواپیمایی کشوری

30 شهریور 1399 ۲۴

نمایش مجله های مشابه