#

نشست بررسي آخرين وضعيت صنعت هوانوردي کشور در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد

نشست بررسي آخرين وضعيت صنعت هوانوردي کشور در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد

نشست بررسي آخرين وضعيت صنعت هوانوردي کشور در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد

عصر امروز جلسه بررسی آخرین وضعیت صنعت هوانوردی کشور با حضور رئیس، اعضای کمیسیون عمران و مقامات صنعت هوانوردی کشور در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در این نشست که با حضور کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، دکتر رضایی کوچی، ریاست و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مقامات صنعت هوانوردی کشور، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکت های هواپیمایی که بیشترین سهم را در جابجایی مسافر داشته اند، همچنین معاونین، مشاورین و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شد، وضعیت صنعت هوانوردی و نحوه تعامل و همکاری بیشتر مابین مدیران صنعت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی می شود.

منبع سازمان هواپیمایی کشوری

3 مهر 1399 ۲۳

نمایش مجله های مشابه