#

در صورت فروش بليت از مبدا لندن به تهران، مجوز دفاتر و سايتهاي فروش بليت لغو مي گردد

در صورت فروش بليت از مبدا لندن به تهران، مجوز دفاتر و سايتهاي فروش بليت لغو مي گردد

در صورت فروش بليت از مبدا لندن به تهران، مجوز دفاتر و سايتهاي فروش بليت لغو مي گردد
سازمان هواپيمايي کشوري اعلام کرد با توجه به شيوع ويروس جديد کرونا در انگليس، قطع تمامي پروازهاي مسقيم رفت و برگشت به اين کشور و هم چنين ابلاغ صادره از سوي سازمان هواپيمايي کشوري به شرکتهاي هواپيمايي خارجي مبني بر عدم پذيرش مسافران از مبدا لندن به تهران به مدت دو هفته، در صورت فروش بليت در اين مسير در بازه زماني ذکر شده، مجوز دفاتر و سايتهاي فروش بليت لغو مي گردد.

همچنین به هموطنان گرامی توصیه میشود به تبلیغات مندرج در برخی سایتها و دفاتر فروش برای تهیه بلیت از مبدا لندن به تهران از طریق شرکتهای هواپیمایی خارجی توجه ننموده و از خرید بلیت این مسیر خودداری نمایند.
لازم به ذکر است قطع پروازها در مسیر لندن به تهران برای مدت دو هفته بوده و در صورت درخواست  ستاد ملی مقابله با کرونا، این مدت تمدید خواهد گردید.

منبع سازمان هواپیمایی کشوری

9 دی 1399 ۶۱

نمایش مجله های مشابه