#

ذيبخش سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري شد

ذيبخش سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري شد

ذيبخش سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري شد

ذیبخش مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شد.
کاپیتان زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حکمی  محمد حسن ذیبخش را به سمت مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.
ارتباط ویژه و مستمر با رسانه های گروهی، تحکیم ارتباط دوسویه فی مابین روابط عمومی های ارکان صنعت هوانوردی، حضور فعال و مستمر در شبکه های اجتماعی و پاسخ گویی به نظرات و پیشنهادات و... از جمله اهداف تعریف شده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه روابط عمومی به شمار می رود.

منبع سازمان هواپیمایی کشوری

24 دی 1399 ۵۲

نمایش مجله های مشابه