#

تالاب سولقان

  • تالاب سولقان
    تالاب سولقان
    26 شهریور 1399 28

    تالاب سولقان ( سولگان ، سوله جان )تالاب سولقان که نام‌های تالاب سولگان و تالاب سوله جان نیز شناخته می‌شود، این تالاب به دو بخش غربی و شرقی تقسیم می‌شود که بخش غربی با نام تالاب ولگان نیز شهرت دارد. با قرارگیری در ضلع جنوبی جاده چهارمحال بختیاری به خوزستان و همچنین حضور گل‌های رنگارنگ و عشایر در پیرامون، این تالاب یکی از مقاصد گردشگری ارزشمند در منطقه محسوب می‌شود. همچنین به دلیل عمق کم، تالاب سولقان محل مناسبی برای مرغان آبی به‌شمار می‌...